Diari d’obres Fase 2B | Setmana 4: del 6 al 10 de novembre de 2017

10 novembre 2017 Activitats i Esdeveniments
obres_port_club_nautic_estartit

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet a l’obra han estat les següents:

  • Tot i que la setmana comença amb Tramuntana, es segueix el muntatge d’escullera “melonera” i grava rodada
  • L’excavadora segueix fent feines de dragat mecànic a la platja, apilant el material a la mateix zona i es fa excavació de la zona de la bancada
  • Els submarinistes comencen les tasques d’enrasat i col·locació de regles per la posterior situació dels encofrats
  • Amb l’ajuda del topògraf, es col·loca el primer encofrat i es comença a formigonar
  • Es comencen a desmuntar els elements de l’estació de servei (norais, enllumenat màquines de subministrament…)

Setmana 4 (4)

Setmana 4 (1)

Setmana 4 (1)

Setmana 4 (2)

Setmana 4 (2)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES