Diari d’obres Fase 2C | Setmana 17: del 21 al 25 de gener de 2019

26 gener 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Segueixen les tasques de reblert amb material adequat de la zona de la grua i el travelift
  • Finalitzen les tasques de formació de moll de ribera amb encofrats i segueixen les tasques de micropilotatge del moll
  • Pel que fa a l’edifici de marineria, s’acaba la formació dels envans interiors

setmana 17 (6)

setmana 17 (5)

setmana 17 (3)

setmana 17 (2)

setmana 17 (1)

setmana 17 (4)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES