Diari d’obres Fase 2C | Setmana 24: de l’11 al 15 de març de 2019

16 març 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Es comença a condicionar part del paviment del voltant de l’edifici Espai Medes del Moll Central del Port
  • Segueixen les tasques de muntatge dels encofrats dels molls de les bigues cantell que delimitaran la nova zona tècnica
  • Es comença a col·locar el que serà la base de la grua a la zona de l’escar
  • Es realitzen els passos de serveis d’instal·lacions a la zona tècnica
  • Segueixen les tasques de passos d’instal·lacions de serveis i enguixat d’envans dins l’edifici de marineria i el nou edifici

setmana 24 (2)

setmana 24 (4)

setmana 24 (1)

setmana 24 (6)

setmana 24 (3)

setmana 24 (7)

setmana 24 (5)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES