Diari d’obres Fase 2C | Setmana 31: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019

03 maig 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Pel que fa a les arquetes, es segueixen formant, arrebossant i col·locant tapes
  • S’acaba la sala del transformador a l’espera del pas d’instal·lacions
  • Es col·loquen els tubs de pluvials a la zona de l’esplanada
  • Pel que fa a l’edifici de marineria; es preparen els marcs de les portes dels banys i les dutxes i es prepara la solera de formigó del davant de l’edifici per la posterior col·locació de llambordes

setmana 31 (5)

setmana 31 (4)

setmana 31 (3)

setmana 31 (2)

setmana 31 (1)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES