Diari d’obres Fase 2C | Setmana 37: del 10 de juny al 15 de juny de 2019

15 juny 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Durant aquesta setmana s’han finalitzat les tasques de formigonat i col·locació de llambordes a la zona de l’esplanada i al nou accés del pàrquing
  • S’ha finalitzat la coberta de l’edifici de l’escola de vela i nova oficina amb la col·locació de l’aïllament i graves
  • Pel que fa a marineria s’ha acabat de col·locar els terres
  • S’acaba d’habilitar el pas de vehicles per darrera els mòduls provisionals de marineria i escola de vela

setmana 37 (3)

setmana 37 (4)

setmana 37 (5)

setmana 37 (6)

setmana 37 (7)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES