Diari d’obres Fase 1 | Setmana 13: del 18 de gener al 22 de gener de 2016

22 gener 2016 Diari d'obres
Diari d'obres

A continuació es detalla el resum de les tasques que s’han realitzat durant aquesta setmana:

  • Al Contradic de Garbí es comença a desmuntar tota l’escullera del martell existent i s’aprofita per tornar a col·locar a la zona de la prolongació
  • Es fan cinc postes més del moll vertical per tal d’ampliar l’esplanada l’esplanada del Contradic de Garbí, a finals de setmana es formigona l’onzena
  • A la zona del mirador, entre el Contradic i el Dic de Garbí es comença a formigonar l’alçat del mur de les rampes d’accés
  • La zona de l’edifici de serveis del CNE a l’esplanada del Dic de Garbí queda enllestit per a principis de la setmana vinent poder formigonar la llosa
  • Al moll central, s’enllesteix la banqueta del moll de claraboies a falta de realitzar l’anivellament a la zona de les piles
  • La grua de gelosia del moll central es trasllada al Dic de Llevant per l’ocupació temporal de La Platgeta, i inicia l’extracció d’escullera a les zones que s’han de reparar

Setmana 12 (1)

Setmana 12 (4)

Setmana 12 (5)

Setmana 12 (6)

Setmana 12 (7)  Setmana 12 (8)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES