Diari d’obres Fase 1 | Setmana 24: del 4 d’abril a 8 d’abril de 2016

08 abril 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 23

El resum d’aquesta setmana primaveral és:

  • A la prolongació del martell del Contradic, s’ha dut a terme tot el moll vertical de gravetat del primer tram.
  • Al Contradic, es segueixen executant micropilots i es comença a fer el recrescut del moll en la part interior per poder fer el rebliment amb material adequat.
  • A l’esplanada del Dic Garbí, s’ha executat tota la canonada d’abastament d’aigua potable i s’ha començat a realitzar el prisma de serveis d’electricitat i telecomunicacions.
  • Comencen a arribar les palanques prefabricades del moll de claraboies del Dic Garbí que es col·locaran dilluns.
  • A l’edifici de serveis del CNE, es reprenen les feines amb l’execució de la coberta.
  • Al moll central, es formigonen més piles del moll de claraboies, ja n’hi ha nou.
  • Al Dic de Llevant, la grua de gelosia ha acabat les feines submergides i ara amb la giratòria es col·locarà l’escullera de 6-8 T de protecció a la part emergida.
  • La bomba de succió  continua dragant a la dàrsena exterior i es preveu la propera setmana finalitzi les feines.

Setmana 23 (2)

Setmana 23 (3)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES