Diari d’obres Fase 1 | Setmana 32: del 30 de maig al 3 de juny de 2016

03 juny 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 31

El resum d’aquesta setmana és el següent:

  • Al marte del Contradic s’inicia al paviment de formigó amb els travessers de juntes de llosa
  • A l’esplanada del Contradic s’inicia el paviment de llambordes corresponent a la zona d’aparcament i als mòduls d’instal·lacions
  • A l’esplanada del Dic Garbí s’executa el formigó de la base de la llamborda
  • Es deixa enllestida l’estructura de les grades a falta de col·locar la peça d’acabament de Breinco
  • Al moll central s’acaba el muret de tancament en el moll de claraboies, i el mur de tancament en el moll vertical de gravetat, a falta de realitzar el recrescut ara que el micropilotatge s’ha finalitzat
  • Arriben les palanques prefabricades del moll de claraboies del moll central que es col·locaran el proper dilluns
  • El muret del Passeig del Molinet que fa de mirador del Dic de Llevant es dóna per acabat

Setmana 31 (5)

Setmana 31 (4)

Setmana 31 (3)

Setmana 31 (1)

Setmana 31 (1)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES