Diari d’obres Fase 1 | Setmana 33: del 6 de juny al 10 de juny de 2016

10 juny 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 32

El resum d’aquesta semana estiuenca és:

  • Al Martell del Contradic es deixa gairabé enllestit el paviment de formigó a falta d’algun acabat superficial.
  • S’han començat a col·locar les columnes dels fanals al Contradic Garbí i la llamborda de la zona d’aparcament ben bé està acabada.
  • Al Dic Garbí, es comença a col·locar el perfil metàl·lic que farà d’encofrat perdut entre l’esplanada i el moll.
  • A la zona de les grades d’accés al Passeig Garbí, s’han finalitzat tots els murets.
  • A l’edifici de serveis del CNE s’han passat més instal·lacions.
  • Al moll central s’han col·locat totes les palanques prefabricades que conformen el moll de claraboies i es procedeix amb el recrescut del moll vertical de gravetat.

Setmana 32 (1)

Setmana 32 (2)

Setmana 32 (3)

Setmana 32 (5)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES