Diari d’obres Fase 1 | Setmana 6: del 23 al 27 de novembre de 2015

27 novembre 2015 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 06

Tot i els episodis de Tramuntana d’aquesta setmana a l’Estartit, les obres han seguit avançant, a continuació es detalla un resum de les tasques que s’han realitzat:

  • S’ha extret la runa de la demolició de les futures rampes d’accés a la zona del mirador del dic de Garbí
  • S’ha continuat formigonant mur de la zona de transició entre la Llevantina i el Passeig del Vent
  • La draga, amb la bomba de succió, ha seguit amb les feines de dragatge de l’interior de la dàrsena
  • La grua de gelosia va avançant amb l’extracció d’escullera sense classificar del Contradic de Garbí
  • S’ha enllestit el dragat d’algunes de les piles de l’ampliació del Dic de Garbí i es comença amb el rebliment i l’anivellament de les mateixes
  • Al moll central es canalitzen els serveis afectats de la xarxa d’electricitat
  • S’inicien les fonamentacions de la bàscula que anirà ubicada a la zona de casetes d’obra de la UTE

Setmana 6 (1)

Setmana 6 (2)

Setmana 6 (3)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES