Diari d’obres Fase 1 | Setmana 63: del 6 al 10 de març de 2017

10 març 2017 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detalla el resum de les tasques realitzades durant aquesta setmana:

  • Es comencen a ancorar les platines de la pèrgola del mirador de la zona del contradic de Garbí
  • Es procedeix al muntatge de l’estructura del porticó exterior de l’oficina de l’edifici de serveis del dic de Garbí
  • S’avança amb els acabats i les instal·lacions interiors de l’edifici de serveis
  • Al moll central, s’acaba de muntar l’estructura galvanitzada de la pèrgola d’ombreig
  • Es reparen les arquetes de la zona de l’AN Llevantina, malmeses pel pas de la maquinària pesada de les obres del Passeig del Molinet

Setmana 63 (8)

Setmana 63 (3)

Setmana 63 (1)

Setmana 63 (4)

Setmana 63 (6)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES