Diari d’obres Fase 1 | Setmana 72: del 8 al 12 de maig de 2017

13 maig 2017 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detalla el resum de les tasques dutes a terme aquesta setmana:

  • S’acaba el muntatge de la coberta de les pèrgoles del Passeig de Garbí i del mirador del contradic de Garbí
  • S’acaba l’estesa de la base del paviment de cautxú de la zona de jocs infantils; la propera setmana s’estendrà la capa de color
  • Es col·loquen les lluminàries que mancaven del bàcul de la zona de jocs infantils
  • Es canvia l’armari del quadre elèctric de commutació
  • A l’edifici de serveis es munta el subquadre elèctric, es donen per acabats els treballs de pintura, es devasta el terra de formigó del magatzem, el fuster munta els armaris del subquadre i es comencen a netejar a fons les zones enllestides
  • A l’edifici de l’Espai Medes, s’acaba de muntar tota l’armadura de la llosa de fonamentació i es deixa tot preparat per formigonar el proper dilluns

Setmana 72 (1)

Setmana 72 (4)

Setmana 72 (2)

Setmana 72 (5)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES