Diari d’obres Fase 1 | Setmana 74: del 22 al 26 de maig de 2017

26 maig 2017 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detallen les tasques realitzades durant aquesta setmana:

  • S’executen les plantacions d’arbres i arbustos tant als escocells com a les jardineres del dic de Garbí i del Moll Central
  • Es conforma la illeta del control de vehicles a l’entrada del dic de Garbí
  • Es munten les càmeres fixes a la coberta de l’edifici de serveis del dic de Garbí. S’avança amb la instal·lació elèctrica, de climatització i comunicacions a falta de la instal·lació del mobiliari de l’oficina d’atenció a l’usuari
  • A l’edifici de l’Espai Medes, es revesteix amb melamina l’encofrat de l’alçat del mur de les grades del costat SW, està previst que dilluns arribi el ferro de l’armadura. També es comença a muntar l’encofrat del muret perimetral per tal de formigonar-lo a principis de la propera setmana

Setmana 74 (7)

Setmana 74 (3)

Setmana 74 (6)

Setmana 74 (5)

Setmana 74 (4)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES