La Xarxa Catalana de Marcatge i Seguiment de Fauna Aquàtica

28 febrer 2024 Sostenibilitat

 

La Catalan Tracking Network, impulsada per la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu generar coneixement científic per a la conservació i explotació sostenible del litoral marí de Catalunya.

Aquest ecosistema, essencial per a la biodiversitat de la Mediterrània, presenta una gran diversitat d’hàbits i espècies amb valor patrimonial i econòmic i, tot i les regulacions existents com les reserves marines, hi ha indicis de sobrepesca en espècies explotades.

Això és degut a la manca de coneixement sobre els moviments i la connectivitat marina de les espècies. Per aquesta raó, en les darreres dècades, s’han desenvolupat i perfeccionat noves tècniques de marcatge i recaptura i telemetria acústica, com ho és aquesta darrera iniciativa científica: La Catalan Tacking Network.

 

Com s’estudia el moviment de les espècies amb la Catalan Tracking Network?

 

 

La Catalan Tracking Network utilitza dues metodologies col·laboratives: la telemetria acústica i un programa de marcatge i recaptura.

La tècnica de telemetria acústica implica l’ús de transmissors acústics implantats en animals que emeten senyals codificats. Aquests senyals són registrats per una xarxa d’hidròfons (receptors acústics) instal·lats al fons marí, els quals permeten reconstruir el moviment i la trajectòria dels individus marcats.

Paral·lelament, el programa de marcatge i recaptura consisteix en la captura i marcatge amb marques externes indentificadores (T-tag) i alliberament d’espècies, seguit de la recaptura amb presa de dades biòtiques, la posició i la data de la captura. D’aquesta manera, s’estima la mida d’una població, se’n determina el creixement i les migracions de les espècies; paràmetres per desenvolupar models de dinàmica de poblacions explotades per la pesca. Això contribueix a la comprensió del paper de la mortalitat per pesca en l’estabilitat de la població, essencial per a l’assessorament científic pesquer.

 

Fases de la Catalan Tracking Network

 

La Catalan Tracking Network és un projecte de col·laboració que està dissenyat per involucrar diversos col·lectius i institucions interessades en el litoral marí de Catalunya. És obert i il·limitat en el temps, però es divideix en diverses fases amb objectius específics:

1) Instal·lació de la xarxa fixa de receptors: La xarxa bàsica d’hidròfons s’instal·larà en punts estratègics de la costa catalana per detectar el moviment d’espècies marines marcades.

2) Funcionament de la xarxa mòbil de receptors: S’encoratja la participació de pescadors en la inserció d’hidròfons receptors als seus arts de pesca per ampliar així la cobertura de la xarxa fixa. Altres col·lectius com pescadors esportius, centres d’immersió i navegants també podran col·labroar en aquesta fase.

3) Marcatge amb transmissors acústics: Es proposa el marcatge d’individus amb transmissors acústics, amb la col·laboració de pescadors professionals i esportius en la captura i marcatge dels exemplars.

4) Programa de marcatge i recaptura: S’estableix un programa permanent de marcatge i recaptura amb la participació activa d’entitats i associacions de pescadors. Les dades es central·litzaran en una base de dades pública, accesible a través del lloc web del projecte.

5) Coordinació: El projecte és coordinat pel Grup de Recerca Consolidat MEDRECOVER, amb el Dr. Bernat Hereu com a coordinador científic. També compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, així com altres entitats i associacions relacionades amb la pesca responsable.

A més, es destaca la coordinació amb altres projectes i xarxes a nivell nacional i internacional, com la Balearic Tracking Network, CNRS/UPVD, IFREMER/MARBEC, European Tracking Network i Ocean Tracking Network, amb l’objectiu de crear sinèrgies i compartir coneixement a escala global.

 

Un projecte obert a la participació

 

La participació de diferents col·lectius, com les Institucions científiques tant locals com internacionals, ONGs, administracions públiques, associacions de pescadors, confraries, universitats, empreses i particulars reforça la dimensió col·laborativa d’aquesta iniciativa.

T’interessaria formar-ne part? Fes clic al següent enllaç per saber com participar-hi: https://www.marcatgemari.cat/com-participar

 

 

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES