Diari d’obres Fase 2B | Setmana 27: del 30 d’abril al 4 de maig de 2018

04 maig 2018 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més rellevants que s’han portat a terme aquesta setmana han estat les següents:

  • Es realitza el muntatge d’encofrat de les bases de fonamentació de les llumeneres de l’aparcament
  • Finalitza l’encofrat de les illes dels sortidors de l’estació de servei i les arquetes de serveis
  • Es dur a terme l’encofrat i l’armat de la càmera prefabricada de l’estació de servei
  • S’inicia el muntatge del bloc perimetral del forjat de l’edifici del minimarket
  • Es munta el cable de “terra” a les rases executades al moll de l’estació de servei

setmana 27 (2)

setmana 27 (3)

setmana 27 (4)

setmana 27 (5)

setmana 27 (6)

setmana 27 (1)

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES