Sistema Integrat de Gestió

01 gener 2018 Sostenibilitat

El Club disposa d’un Sistema Integrat de Gestió (SIG) basat en les normes de medi ambient ISO 14001 i el Reglament EMAS, de qualitat ISO 9001 i de Seguretat i Salut OHSAS 18001.

El SIG estableix els requisits per a la documentació, la implantació, el manteniment i la millora continua de tots els processos i les persones que realitzen, gestionen i verifiquen les activitats de “Prestació dels serveis de la instal·lació portuària, gestió d’amarraments, operacions a la dàrsena, estació de servei, escar, restaurant, aparcament i activitats de les seccions esportives”

A continuació es poden consultar els documents més representatius del SIG:

 

Anualment es realitza una auditoria interna i una d’externa amb entitats certificades per verificar el compliment de les normes i la millora contínua del sistema.

 

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES