El pòrtic elevador i el carretó de varada: una combinació perfecte per optimitzar l’espai de l’escar

25 gener 2024 Activitats i Esdeveniments

El Club Nàutic acaba d’adquirir una nova màquina: el carretó de varada. Aquesta nova eina complementa perfectament amb el nou travelift per optimitzar l’espai de l’escar. En aquest article, Eugeni Figa, el nostre director, ens n’explica tots els detalls.

 A l’abril de 2019, una vegada conformada la nova àrea tècnica (fase 2AB), es va poder posar en funcionament el nou pòrtic elevador que substituiria la vella màquina GH, de 30 Tn de capacitat nominal, fabricada els anys 80 al País Basc.

Molts de vosaltres podríeu pensar que a l’antic travelift potser li vàrem allargar massa la vida útil -gairebé 40 anys de servei- però heu de tenir en compte els condicionants de la seva substitució”, inicia l’explicació el Director. En primer lloc, es requeria una important inversió tant en l’equipament en sí com en l’obra civil associada al redimensionat del vas per tal d’adequar-lo a l’augment de les mides de les embarcacions. En segon lloc, perquè la substitució pocs anys abans de la finalització de la concessió (maig de 2013) hagués tingut una gran repercussió en els comptes de resultats dels darrers anys concessionals, atès que s’hagués requerit una amortització anticipada, si més no, de l’obra associada.

L’Eugeni recorda que totes aquestes reflexions van ésser motiu de debat en multitud de Juntes Directives en els darrers anys de l’antiga concessió. Finalment, es va decidir optar per conservar la màquina GH fins a la renovació del títol. Això es va poder fer perquè sempre s’havia portat a terme un exhaustiu manteniment preventiu i de control de l’estructura i, a finals dels anys 90, una adequació al llavors nou decret de maquinària (RD 1215/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització d’equips de treball).

És a l’any 2018, renovada la concessió portuària i avançades les obres de millora, quan s’acorda l’adquisició del nou pòrtic elevador. Després d’estudiar a fons l’estat de la ciència d’aquest tipus de maquinària, que també és molt emprada en la industria, i valorar enginys de les marques MARINE TRAVELIFT, CIMOLAI, ASCOM, WEISS, i GH entre d’altres, l’elecció final va ser la de la marca italiana BOAT LIFT.

BOAT LIFT va ser dels primers fabricants a introduir el gir vertical de les rodes mitjançant corones dentades sensfi gestionades per autòmats. Una de les principals avantatges d’aquest sistema és la llibertat de moviment que permet a la màquina girar sobre sí mateixa, desplaçar-se lateralment a 45º i a 90º, així com una major varietat de posicions del seu centre instantani de rotació (que és el que defineix la capacitat de gir d’un mòbil).

Amb els anys, les dimensions i, per tant, el desplaçament de les embarcacions han augmentat significativament. Així doncs, la selecció d’una màquina de 60 Tn de capacitat nominal d’elevació garantia que es podienelevar pràcticament el 95% de les embarcacions que hi ha al port. Aquesta elecció constitueix una garantia addicional per qualsevol armador, especialment des del punt de vista de la seguretat en situacions d’avaria o emergència.

 

 

Més capacitat de càrrega vol dir que es poden manipular embarcacions més grans, de més eslora, però també de més mànega (actualment fins a gairebé els 7 m). “Aquí és on aquesta màquina, atès el poc espai d’àrea tècnica de què disposem, ens introdueix una limitació: el fet que tingui una amplada tan important es tradueix en una gran separació entre les embarcacions varades i, en conseqüència, un ineficient aprofitament de l’espai de l’escar”, assenyala Figa.

Ja des que es va comprar el nou travelift es sabia que caldria complementar-lo amb una nova eina: el carretó de varada, que és la màquina que el Club Nàutic Estartit acaba d’adquirir.

 

El nou carretó de varada, també del fabricant BOAT LIFT, és el company perfecte del pòrtic elevador, atès que és capaç de moure les embarcacions, en el nostre cas, fins a les 30 Tn. Disposa de quatre conjunts de doble roda motriu i de quatre pistons de 7,5 Tn de capacitat d’elevació, i és d’amplada variable per tal d’ajustar-se a tot tipus d’embarcacions. Pot traslladar tant motores com velers. A part dels mateixos moviments que té el travelift (gir polar, moviment en angle, etc.) incorpora una nova tecnologia patentada que li permet configurar pràcticament qualsevol centre instantani de rotació fent lliscar algun dels conjunts de rodes (sistema DSC-Dinamyc Steering Control). Aquesta darrera característica li dona una alta capacitat de maniobra i li permet dipositar les embarcacions en qualsevol racó de l’escar.

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES